ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีโอที"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
(ข้อความด้านงบประมาณ ควรจะเขียนให้มีสาระ)
== บริษัทคู่ค้าและคู่กรณี ==
 
# '''บริษัท [[ทรู คอร์ปอเรชั่น]] จำกัด (มหาชน)''' ชื่อเดิม [[เทเลคอมเอเชีย]] (ทีเอ)
#: รับสัมปทานการให้บริการ[[โทรศัพท์]]ประจำที่ใน[[เขตนครหลวง]] แต่เป็นบริษัทที่จะฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ กับ[[ทีโอที]] มีมูลค่ามากที่สุดถึง 23,065 ล้านบาท {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} โดยคดีความที่มีปัญหามากที่สุดคือ ทรูตีความว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการเสริมของ[[โทรศัพท์]]ประจำที่ ซึ่งแตกต่างจากการตีความของ[[สหพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ]] (International Telecommunications Union) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลเช่นเดียวกับ[[สหประชาชาติ]] {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}}
# '''บริษัท [[ทีทีแอนด์ที]] จำกัด (มหาชน)''' ชื่อเดิม [[[ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมูนิเกชั่น]] (ทีทีแอนด์ที)
#: รับสัมปทานการให้บริการ[[โทรศัพท์]]ประจำที่ในเขตภูมิภาค แต่เป็นบริษัทที่จะฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ กับทีโอทีเช่นเดียวกัน มีมูลค่า 28,753 ล้านบาท {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} ทีทีแอนด์ที ได้ละเมิดทรัพย์สินของทีโอที ให้บริษัทลูก ([[ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์]]) ไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่ได้รับอนุญาต {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}}
# '''บริษัท [[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส]] จำกัด (มหาชน)''' หรือ '''[[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส|เอไอเอส]]'''
ผู้ใช้นิรนาม