ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

→‎ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร: ละเมิดนโยบายการใช้ภาพชอบธรรม
(→‎ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร: ละเมิดนโยบายการใช้ภาพชอบธรรม)
นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  , แข่งขันต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ , แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ประกวดวาดภาพ ,  เลือกซื้อหนังสือ สินค้าโอท็อป , กิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ตลอดการจัดงาน
 
==  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
{{ดูเพิ่มที่|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร}}
* '''ปี พ.ศ. 2526''' [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] (เสด็จพระราชดำเนินเฉพาะปี พ.ศ. 2526) เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูอุดรธานี'''-[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]] ณ อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[พระราชวังดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* '''ปี พ.ศ. 2527-2537''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จจาก'''วิทยาลัยครูอุดรธานี-'''[[วิทยาลัยครู|วิทยาลัยครูทั่วประเทศ]] ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
* '''ปี พ.ศ. 2538-2546''' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''สถาบันราชภัฏอุดรธานี'''-[[สถาบันราชภัฏ|สถาบันราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ [[หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร|หอประชุมมหาวชิราลงกรณ]]  [[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร|สถาบันราชภัฎสกลนคร]] [[อำเภอเมืองสกลนคร]]  [[จังหวัดสกลนคร]]
 
* '''ปี พ.ศ. 2547-2559''' <ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/566-feb-03-2017-a.html</ref>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/563-jan-26-2017-a.html</ref>-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ &nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร]] อำเภอเมืองสกลนคร &nbsp;จังหวัดสกลนคร
 
* '''ปี พ.ศ. 2560''' [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ &nbsp;มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร &nbsp;จังหวัดสกลนคร
{| class="toccolours" width="100%"
| colspan="4" align="center" style="background: green; color:white; " |พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| valign="top" |พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2546
| valign="top" |สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
| valign="top" |[[หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร|หอประชุมมหาวชิราลงกรณ]] &nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร|สถาบันราชภัฎสกลนคร]] [[อำเภอเมืองสกลนคร]] &nbsp;[[จังหวัดสกลนคร]]
|เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''สถาบันราชภัฏอุดรธานี'''-[[สถาบันราชภัฏ|สถาบันราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2559<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/564-jan-30-2017-a.html</ref>
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |หอประชุมมหาวชิราลงกรณ &nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร]] อำเภอเมืองสกลนคร &nbsp;จังหวัดสกลนคร<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/congrats-practice.html</ref>
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ|มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
| valign="top" |พ.ศ. 2560
| valign="top" | [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]
| valign="top" |หอประชุมมหาวชิราลงกรณ &nbsp;[[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร]] อำเภอเมืองสกลนคร &nbsp;จังหวัดสกลนคร
| valign="top" |เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|-
 
=== ลักษณะครุยวิทยะฐานะ ===
* '''ดุษฎีบัณฑิต''' <ref>http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1981.pdf</ref> {{คำพูด|มาตรา 4 (1) เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณแขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสำรดรอบขอบ สำรดต้นแขน และสำรดปลายแขน โดยพื้นสำรดทำด้วยผ้าสักหลาดสีน้ำเงิน กว้าง 10 เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร ทั้งสองข้างทาบแถบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร เว้นระยะห่าง 0.5 เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร ตอนกลางสำรดเป็นแถบสีเขียว กว้าง 3 เซนติเมตร และมีแถบสีประจำคณะ กว้าง 0.5 เซนติเมตร จำนวน 3 แถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจำคณะ 0.5 เซนติเมตร อยู่กลางสำรด และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทำด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง 4 เซนติเมตร ติดบนสำรดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง|พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2552}}<gallery>
 
ไฟล์:ปร.ด.มรอด.jpg|ตัวอย่างครุยดุษฎีบัณฑิต "บัณฑิตวิทยาลัย"
</gallery>
* '''มหาบัณฑิต'''{{คำพูด|มาตรา 4 (2) เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ตอนกลางสำรดรอบขอบ สำรดต้นแขน และสำรดปลายแขน มีแถบสีประจำคณะ กว้าง 0.5 เซนติเมตร จำนวน 2 แถบ ระยะห่างระหว่าง แถบสีประจำคณะ 0.5 เซนติเมตร|พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2552}}
 
* '''บัณฑิต''' {{คำพูด|มาตรา 4 (3) เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่ตอนกลางสำรดรอบขอบ สำรดต้นแขน และสำรดปลายแขน มีแถบสีประจำคณะ กว้าง 0.5 เซนติเมตร จำนวน 1 แถบ|พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2552}}<gallery>
<gallery>
ไฟล์:11h.jpg|ตัวยอย่างแถบสีครุยมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์
ไฟล์:112k3.jpg|ตัวยอย่างแถบสีครุยมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
ไฟล์:2kk2.jpg|ตัวยอย่างแถบสีครุยมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไฟล์:114po56.jpg|ตัวยอย่างแถบสีครุยมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
</gallery>
* '''บัณฑิต''' {{คำพูด|มาตรา 4 (3) เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่ตอนกลางสำรดรอบขอบ สำรดต้นแขน และสำรดปลายแขน มีแถบสีประจำคณะ กว้าง 0.5 เซนติเมตร จำนวน 1 แถบ|พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2552}}<gallery>
ไฟล์:ครุยบัณฑิตครุ มร.อด.jpg|ตัวอย่างแถบสีครุยบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ไฟล์:ครุยบัณฑิตควิทย์ มร.อด.jpg|ตัวอย่างแถบสีครุยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
ไฟล์:ครุยบัณฑิตมุนษย์ มร.อด.jpg|ตัวอย่างแถบสีครุยบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไฟล์:ครุยบัณฑิตวจ. มร.อด.jpg|ตัวอย่างแถบสีครุยบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
ไฟล์:ครุยบัณฑิตเทคโน มร.อด.jpg|ตัวอย่างแถบสีครุยบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
</gallery>
 
== ทำเนียบผู้บริหาร ในอดีต - ปัจจุบัน ==