ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กราวด์ (ไฟฟ้า)"

This ground has nothing to do with "earth."
(This ground has nothing to do with "earth.")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:HomeEarthRodAustralia1.jpg|thumb|รูปแบบหนึ่งของขั้วดิน (ด้านซ้ายของท่อสีเทา) ประกอบด้วยแท่งตัวนำหนึ่งแท่งที่ฝังลงในดินที่บ้านในประเทศออสเตรเลีย]]
'''กราวด์''' ({{lang-en|ground หรือ earth}}) ในด้าน[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] หมายถึงจุดๆ หนึ่งใน[[วงจรไฟฟ้า]]ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวัด[[แรงดันไฟฟ้า]] หรือใช้เป็นเส้นทางกลับร่วมกันของกระแสไฟฟ้าจากหลายๆที่ หรือจุดเชื่อมต่อทางกายภาพโดยตรงกับพื้นดิน
 
สายไฟที่ลงดิน (สายดิน) จะต้องถูกกำหนดเป็นมาตรฐานให้ใช้สีที่แน่นอนเพื่อป้องกันการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
ผู้ใช้นิรนาม