ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นไม้ (โครงสร้างข้อมูล)"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* '''ต้นไม้ค้นหา (search tree) '''หมายถึงต้นไม้ที่ตามปมใดๆต้นไม้ย่อยจะน้อยกว่า มากกว่า หรืออยู่ระหว่าง สมาชิกของปมนั้น ในลักษณะการเรียงลำดับ สำหรับต้นไม้ค้นหาที่มีปมแบบ m ใดๆ ย่อมมีสมาชิกให้เปรียบเทียบ m-1 ตัวในปมนั้น เช่น ปมแบบสาม จะมีสมาชิกสองตัว
* '''ต้นไม้ m ภาค (m-ary tree) ''' หมายถึงต้นไม้ที่ใช้แต่ปมแบบ m กล่าวคือมี m ลูก
* '''[[ต้นไม้แบบทวิภาค]] (binary tree) ''' หมายถึงต้นไม้ที่มีแต่ปมแบบสอง
* '''[[ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค]] (binary search tree) ''' หมายถึงต้นไม้ที่มีแต่ปมแบบสอง โดยต้นไม้ย่อยของลูกซ้าย (left child subtree) จะมีค่าน้อยกว่าปมนั้นๆ และต้นไม้ย่อยของลูกขวา (right child subtree) จะมีค่ามากกว่าปมนั้นๆ
* '''ต้นไม้ประกันการทำงาน''' หมายถึงต้นไม้ที่ประกันความเร็วการทำงานเป็น [[สัญกรณ์โอใหญ่|O (log n)]]
1,949

การแก้ไข