ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันเป็นคาบ"

ซึ่งจะมีช่วงที่ซ้ำกันบนคาบ ''P'' ที่เท่ากับ 1 และกราฟของฟังก์ชันนี้เป็นรูป[[คลื่นฟันเลื่อย]] (sawtooth wave)
 
ใน[[ฟังก์ชันตรีโกณมิติ]] ไซน์และโคไซน์เป็นฟังก์ชันเป็นคาบอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคาบเท่ากับ 2π
 
[[หมวดหมู่:แคลคูลัส]]
130,289

การแก้ไข