ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันเป็นคาบ"

 
== ตัวอย่าง ==
[[ภาพ:Sine cosine plot.svg|thumb|กราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์]]
จากนิยามข้างต้น หากค่า ''P'' เท่ากับ 1 จะได้ ''f''(''x'') = ''f''(''x'' + 1) = ''f''(''x'' + 2) = ... และเนื่องจากคาบของฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุด ดังนั้นตามตัวอย่างที่กล่าวมา ค่า ''P'' อาจสามารถเท่ากับ 2 ก็ได้
 
::''f''(0.5) = ''f''(1.5) = ''f''(2.5) = ... = 0.5
ซึ่งจะมีช่วงที่ซ้ำกันบนคาบ ''P'' ที่เท่ากับ 1 และกราฟของฟังก์ชันนี้เป็นรูป[[คลื่นฟันเลื่อย]] (sawtooth wave)
 
[[ฟังก์ชันตรีโกณมิติ]] ไซน์และโคไซน์เป็นฟังก์ชันเป็นคาบอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคาบเท่ากับ 2π
 
[[หมวดหมู่:แคลคูลัส]]
130,281

การแก้ไข