ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ"

การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC จะแบ่งตามกลุ่มภูมิภาค 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มแอฟริกา กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กลุ่มยุโรปตะวันออก (EES) และ กลุ่มยุโรปตะวันตกและประเทศอื่น (WEOG) โดยกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกได้รับการจัดสรรที่นั่ง 2 ที่ กลุ่มแอฟริกา 3 ที่ กลุ่ม GRULAC 2 ที่ กลุ่มยุโรปตะวันออก 1 ที่ และกลุ่ม WEOG 2 ที่
 
โดยการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวร UNSC จะมีขึ้นในช่วงสมัยการประชุม[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA)]] ซึ่งมีการประชุมหลักๆ ในช่วงเดือนกันยายน ถึงธันวาคมของทุกปี โดยประเทศที่จะได้รับการเลือกตั้งจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม UNGA โดยเป็น การลงคะแนนลับ ทั้งนี้ สมาชิก UNSC ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
 
<!-- THE REGIONS IN BRACKETS ARE THE U.N. REGIONS - PLEASE DON'T CHANGE "WESTERN EUROPE AND OTHER" TO "EUROPE" ETC. -->
{| class="wikitable"
! วาระ
! colspan="3"| กลุ่มแอฟริกา
! colspan="2"| กลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก
! colspan="2"| ละตินอเมริกา<br/>และแคริบเบียน
! colspan="2"| ยุโรปตะวันตก <br/>และอื่นๆ
! กลุ่มยุโรปตะวันออก
|-
! 2016
| rowspan="2" | {{flagcountry|Egypt}} ||rowspan="2" | {{flagcountry|Senegal}} || ||rowspan="2" | {{flagcountry|Japan}} || ||rowspan="2" | {{flagcountry|Uruguay}} || || || ||rowspan="2" | {{flagcountry|Ukraine}}
|-
! 2017
!rowspan="1"|2017–18
| rowspan="2" || || {{flagcountry|Ethiopia}} || |rowspan="2" | {{flagcountry|Kazakhstan}} || |rowspan="2" | {{flagcountry|Bolivia}} || rowspan="2" | {{flagcountry|ItalySweden}} {{small|(2017)}}<br>| {{flagcountry|NetherlandsItaly}} <ref>{{smallcite web|(2018)}}title=General Assembly Elects 4 New Non-permanent Members to Security Council, as Western and Others Group Fails to Fill Final Vacancy|url=http://www.un.org/press/en/2016/ga11796.doc.htm|website=United {{flagcountryNations|Swedenaccessdate=9 August 2016}} ||</ref>
|-
! 2018
!rowspan="1"|2016–17
|||||||||| {{flagcountry|The Netherlands}} <ref>{{cite web|title=Elected to Security Council in Single Round of General Assembly Voting, Italy Says It Will Cede Non-Permanent Seat to Netherlands after 1 Year|url=http://www.un.org/press/en/2016/ga11797.doc.htm|website=United Nations|accessdate=9 August 2016}}</ref> ||
| {{flagcountry|Egypt}} || {{flagcountry|Senegal}} || || {{flagcountry|Japan}} || || {{flagcountry|Uruguay}} || || || || {{flagcountry|Ukraine}}
|-
!rowspan="1"|2015–16
| || || {{flagcountry|Angola}} || || {{flagcountry|Malaysia}} || || {{flagcountry|Venezuela}} || {{flagcountry|New Zealand}} || {{flagcountry|Spain}} ||
|}
 
29,924

การแก้ไข