ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ชื่อหน่วยงาน = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
|ชื่อในภาษาแม่_1 = National Science and Technology Development Agency
|ชื่อในภาษาแม่_2 = สวทช.
|ชื่อในภาษาแม่_ท = NSTDA
|สัญลักษณ์ =
|สัญลักษณ์_กว้าง =
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
|ตรา = Nstda.jpg
|ตรา_กว้าง = 350150px
|ตรา_บรรยาย =
|ภาพ =
126,745

การแก้ไข