ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

'''คณะวิทยาการจัดการ''' '''มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Faculty of Manegement Science, UdonThani Rajabhat University) เป็น[[ส่วนราชการ]][[ประเทศไทย|ไทย]]ระดับ[[คณะวิชา]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยเริ่มแรกจัดการเรียนการสอนเพียง 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เท่านั้น จนปัจจุบันได้ขยายการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=คณะวิทยาการจัดการ <br> [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]|ชื่ออังกฤษ=Faculty of Manegement Science, <br> UdonThani Rajabhat University|ภาพ=[[ไฟล์:คณะวิทยาการจัดการราชภัฏอุดรธานี.png|200px]]|วันที่ก่อตั้ง=[[พ.ศ. 2528]]|คณบดี=[[วนิชย์ยุพาลัย ไชยแสงทองธิราช|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ดร.วนิชย์ ไชยแสงทองธิราช]]|สีประจำคณะ={{color box|pink}} [[สีชมพู]]|สัญลักษณ์คณะ=[[30 ปี]] /ไหบ้านเชียง|วารสารคณะ=[http://www.msudru.com/new2012/research.html วิจัยการจัดการ มร.อด.]|ที่อยู่=อาคาร 3 ถนนภายใน [[ตำบลหมากแข็ง]] <br>[[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] 41000|เว็บ=[http://www.msudru.com/ www.msudru.com]|คำขวัญ=บูรณาการศาสตร์สากล<br> สู่ชุมชนท้องถิ่น}}
 
== ประวัติ ==
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง
| valign="top" style="background: #FFFACD " |พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน23 มิถุนายน พ.ศ 2560
|-
|9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช
|23 มิถุนายน พ.ศ 2560-ปัจจุบัน<ref>http://www.udru.ac.th/~udrucouncil/images/stories/doc/60/3-60.PDF</ref>
|-
|}
1,663

การแก้ไข