ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมีดูที่วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา
(ย้อนการแก้ไขที่ 6861276 สร้างโดย JBot (พูดคุย))
(ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมีดูที่วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา)
 
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
'''ทำเนียบผู้บริหารกิจการในโรงเรียนปัจจุบัน'''
 
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายชัยเนตร ไวยคณี
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายสุรพล พรชัย
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางมยุรีย์ คนเจน
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายชวลิต แดงเปล่ง
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางประทีป แป้นสกุล
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
15,632

การแก้ไข