ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กามเทพหรรษา"

 
== นักแสดงนำ ==
* [[จรินทร์พร จุนเกียรติ]] รับบทเป็น หรรษา แซ่ตั้ง (หนูษา)
* [[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]] รับบทเป็น ทิม พิชยธร
* [[ธนลภย์ ปรีดามาโนช]] รับบทเป็น ธรณ์ พิชยธร
; นักแสดงรับเชิญ
* [[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]] รับบทเป็น ภีม เตชะดำรงกุล
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] รับบทเป็น วราลี พิทักษ์ชน (เจ๊ลี)
* [[ปรมะ อิ่มอโนทัย]] รับบทเป็น ปีมงคล แสนแปง (ปี)
* [[คริส หอวัง]] รับบทเป็น หอมหมื่นลี้ ชัยชื่น (หอม)
* [[ภูภูมิ พงศ์ภาณุ]] รับบทเป็น โรม วชิรวัฒน์
* [[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]] รับบทเป็น แพรวพราว แก้วมณี (พราว)
* [[อินทัช เหลียวรักวงศ์]] รับบทเป็น แดเนียล มิลเลอร์ (แดน)
* [[ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด]] รับบทเป็น การะเกด ศรีรัตนวดี (เกด)
* [[พงศกร เมตตาริกานนท์]] รับบทเป็น อังค์กูณฑ์ (อัทธ์)
* [[ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์]] รับบทเป็น นันทิสา กาญจนาวัฒกุล (ออย)
* [[ภาคิน คำวิลัยศักดิ์]] รับบทเป็น หมอศรันย์ (หมอรัน)
* [[ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์]] รับบทเป็น มิลิน ลีลาวณิช (มิ้ม)
* [[กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล]] รับบทเป็น พริมา พุทธาสกุล (พริม)
* [[บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ]] รับบทเป็น เบนจามิน
* [[สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์]] รับบทเป็น ทรงพลอินทรชิต
835

การแก้ไข