ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== ครุยวิทยฐานะ ===
ครุยวิทยฐานะรูปแบบนี้มีลักษณะคล้าย ๆ ชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุนนางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา โดย[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐานะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐานะมีลักษณะครุยเนื้อผ้าทึบสีดำมีทบสีน้ำเงินและลายผ้าภูไท<ref>http://academic.snru.ac.th/th/topics/1165</ref><gallery>
ไฟล์:คณะครุศาสตร์.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ไฟล์:คณะเทคโนโลยีการเกษตร.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะเทคโนโลยีเกษตร
ไฟล์:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะเทคโนโลยรอุตสาหกรรม
ไฟล์:คณะวิทยาศาสตร์ครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์:คณะมนุษยศาสตร์ครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไฟล์:คณะวิทยาการจัดการครุย.jpg|ชุดครุยบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
</gallery>
 
=== ลักษณะครุยวิทยะฐานะ ===
* ดุษฎีบัณฑิต ''(อยู่ระหว่างดำเนินการ)''
1,663

การแก้ไข