ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเมาริทส์แห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระบิดา = [[ปีเตอร์ ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน]]
| พระมารดา = [[เจ้าหญิงมาร์เกรียตแห่งเนเธอร์แลนด์]]
| พระชายา = [[เจ้าหญิงมาริแลนน์แห่งออเรนจ์-นัสเซา]]
| พระสวามี =
| พระโอรส/ธิดา = 3 คน
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา]]
ผู้ใช้นิรนาม