ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ่าโลกบันเทิง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ขุนพล || [[กรุง ศรีวิไล]] || [[อานัส ฬาพานิช]] || [[มิกค์ ทองระย้า]]
|-
| น้ำผึ้งน้ำผึง || [[พุ่มพวง ดวงจันทร์ดววจันทร์]] || [[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]] ||[[ อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]
| สตางค์ || [[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]] || [[ภาณุ สุวรรณโณ]] || [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]]
|-
| สตางค์ || [[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]] || [[ภาณุ สุวรรณโณ]] || [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]]
| น้ำผึ้ง || [[พุ่มพวง ดวงจันทร์]] || [[จีรนันท์ มะโนแจ่ม]] ||[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]
|-
| น้ำฝน || [[โจ เสมอใจ]] || [[วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์]] ||[[ณัฐชา นวลแจ่ม]]
ผู้ใช้นิรนาม