ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง"

ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมี
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมี)
 
=== คติพจน์ประจำโรงเรียน ===
ปญฺ{{ญ}}าปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ
คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
 
=== คำขวัญประจำโรงเรียน ===
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
=== เพลงมาร์ช ===
*คำร้อง วิชาญ เชาวลิต : ทำนอง กิตติ ศรีเปารยะ
 
ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า
ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล
ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย ก้องเกริกไกรลือเลื่องกระเดื่องนาม
สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม
มงคลสถิตอยู่คู่เขตคาม ปรากฏนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่
สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน.
 
== เครื่องแบบ ==
 
=== เครื่องแบบนักเรียนชาย ===
*เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า บริเวณอกเสื้อด้านขวา มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา
*กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีกระเป๋าข้างลำตัวซ้าย ขวา คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราโรงเรียนบนพื้นสีเงิน
*ถุงเท้าครึ่งน่องสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบมีเชือกร้อยรองเท้า
 
=== เครื่องแบบนักเรียนหญิง ===
*เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว มีจีบที่ปลายแขน และกลัดกระดุม ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา ผูกริบบิ้นสีกรมท่าเป็นโบใต้ปกเสื้อ
*กระโปรงยาวสีกรมท่า มีจีบด้านหน้า 6 จีบ จีบด้านหลัง 6 จีบ คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราโรงเรียนบนพื้นสีเงิน
*ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ห้ามมิให้ใช้รองเท้าปลายแหลม หรือรองเท้าส้นสูง
 
=== เครื่องแบบพิธีการชาย ===
*เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า บริเวณอกเสื้อด้านขวา มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา
*เสื้อราชประแตนสวมทับชั้นนอก ติดกระบังคอตราสัญลักษณ์โรงเรียนที่คอเสื้อซ้าย ขวา กลัดกระดุมสี
*กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีกระเป๋าข้างลำตัวซ้าย ขวา คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราโรงเรียนบนพื้นสีเงิน
*ถุงเท้าสีขาวยาวถึงเข่าไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบมีเชือกร้อยรองเท้า
*หมวกสีกรมท่า กลัดเข็มรูปสัญลักษณ์โรงเรียน
 
=== เครื่องแบบพิธีการหญิง ===
*เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว มีจีบที่ปลายแขน และกลัดกระดุม ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา ผูกริบบิ้นสีกรมท่าเป็นโบใต้ปกเสื้อ
*กระโปรงสอบสีกรมท่ายาวแค่เข่า
*เสื้อสวมทับเข้ารูปชั้นนอก กลัดกระดุมสี
*ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังส้นสูงสีดำ
*หมวกสีกรมท่า กลัดเข็มรูปสัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
=== เครื่องแบบวิชาพลศึกษา ===
*เสื้อยืดคอปกแขนสั้นไม่จั๊มป์แขน สีน้ำเงิน ปักเย็บกับเนื้อผ้าสีแสดบริเวณบ่าและไหล่ทั้ง 2 ข้าง สลับเป็นริ้วข้างละ 3 ริ้ว ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายขาวบริเวณอกเสื้อด้านขวา สกรีนตราโรงเรียนสีขาวบริเวณเหนือชื่อและนามสกุล
*กางเกงวอร์มผ้ายืดขายาวสีน้ำเงิน มีกระเป๋าซิป 2 ข้างซ้าย ขวา เอวยางยืด ไม่จั๊มป์ขา
*ถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
 
== โครงการพิเศษ ==
 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความร้ ู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการ ดังนี้
1.# โครงการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมวางแผนและสนับสนุน เรื่องการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม ค่ายวิชาต่าง ๆ สถาบันที่ให้ความร่วมมือในขณะนี้ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
 
2.# โครงการโรงเรียนคู่แฝด เป็นโครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง [[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล]] กับโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ในประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน และ โครง การแลกเปลี่ยนนักเรียน เป็นต้น
1.โครงการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมวางแผนและสนับสนุน เรื่องการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม ค่ายวิชาต่าง ๆ สถาบันที่ให้ความร่วมมือในขณะนี้ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
3.# โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ทำโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมการเข้าค่ายอัจฉริยภาพต่างๆ เป็นต้น
 
4.# การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเริ่มใช้กับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2545 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนานักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน
2. โครงการโรงเรียนคู่แฝด เป็นโครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง [[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล]] กับโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ในประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน และ โครง การแลกเปลี่ยนนักเรียน เป็นต้น
 
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ทำโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมการเข้าค่ายอัจฉริยภาพต่างๆ เป็นต้น
 
4. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเริ่มใช้กับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2545 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนานักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==