ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,861
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 6,815
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,807
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,841
| align=right | 6,848
|-
| align=center |2 || หัวสำโรง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,733
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,802
| align=right | 6,835
|-
| align=center |3 || บ้านเบิก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,318
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,275
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,209
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,213
| align=right | 5,183
|-
| align=center |4 || ท่าวุ้ง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,260
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,306
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,419
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,361
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,381
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,407
| align=right | 5,526
|-
| align=center |5 || บางลี่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,102
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,121
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,084
| align=right | 5,080
|-
| align=center |6 || โพตลาดแก้ว
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,947
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,859
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| align=right | 4,814
|-
| align=center |7 || บางคู้
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,822
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,838
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,845
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,848
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,877
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,859
| align=right | 4,891
|-
| align=center |8 || บางงา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,660
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,690
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,650
| align=right | 4,644
|-
| align=center |9 || มุจลินท์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,454
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,453
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,447
| align=right | 2,459
|-
| align=center |10 || โคกสลุด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,974
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,982
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,988
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,000
| align=right | 1,994
|-
| align=center |11 || ลาดสาลี่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,504
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,496
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,514
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,516
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,532
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,524
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,522
| align=right | 1,529
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 49,489 ||align=right style="background:#cccccc;" | 150,712 || align=right style="background:#cccccc;" | 150,184 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,836|| align=right style="background:#cccccc;" | 149,676 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,092 || align=right style="background:#cccccc;" | 148,798 || align=right style="background:#cccccc;" |148,066 || align=right style="background:#cccccc;" | 147,396 ||
1,238

การแก้ไข