ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |1 || เขาสมอคอน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |2 || หัวสำโรง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |3 || บ้านเบิก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |4 || ท่าวุ้ง
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |5 || บางลี่
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |6 || โพตลาดแก้ว
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |7 || บางคู้
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,838
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |8 || บางงา
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
|-
| align=center |9 || มุจลินท์
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |10 || โคกสลุด
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 1,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
|-
| align=center |11 || ลาดสาลี่
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 1,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข