ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย"

→‎ประวัติ: เพิ่มการขายที่ดิน
(→‎ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญา: เพิ่มเติมข้อมูลมากขึ้น)
(→‎ประวัติ: เพิ่มการขายที่ดิน)
 
== ประวัติ ==
[[สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย]] ยกฐานะมาจากสถานกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่ ตำบลบางรัก จังหวัดพระนคร ซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สมัยเปิดสัมพันธ์ทางทูตและการค้ากับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาได้มีการพ่อค้าก่อสร้างโรงสีขึ้นอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงข้ามกับสถานกงสุลอังกฤษ โรงสีได้ปล่อยควันซึ่งสร้างปัญหามลภาวะในการทำงานและการพักอาศัยให้กับบุคลากรของสถานกงสุลอังกฤษเป็นอย่างมาก จึงดำริที่ต้องการจะย้ายสถานที่ตั้งสถานกงสุลใหม่ ซึ่งประจวบกับขณะนั้น [[พระยาภักดีนรเศรษฐ]] หรือ นายเลิศ มีที่ดินจำนวนมากต้องการพัฒนาพื้นที่ย่านเพลินจิตของตน จึงนำมาเสนอขายให้กับสถานกงสุลอังกฤษ โดยมีเงื่อนไขขอพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของสถานกงสุลอังกฤษเดิมทั้งหมดด้วย เมื่อสถานกงสุลพิจารณาแล้วเห็นชอบจึงรับข้อเสนอและก่อสร้างอาคารสถานกงสุลในที่ดินของนายเลิศ ในปี พ.ศ. 2465 สถานกงสุลได้ย้ายไปอยู่ที่ตั้งใหม่ย่านเพลินจิต ส่วนที่ตั้งเดิมของสถานกงสุลอังกฤษ นายเลิศได้นำไปเสนอขายให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับซื้อไว้ พ.ศ. 2469 อาคารสถานที่เดิมของสถานกงสุลอังกฤษได้ถูกนำไปใช้เป็นที่ตั้งของกรมไปรษณีย์โทรเลขกลาง ต่อมาอาคารมีความทรุดโทรมและคับแคบไม่เหมาะกับงานไปรษณีย์ จึงรื้ออาคารทิ้งทั้งหมดแล้วก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งก็คือ [[อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก]] ถนนเจริญกรุง ในปัจจุบัน ส่วนสถานกงสุลอังกฤษที่ย้ายไปที่ตั้งใหม่ย่านเพลินจิต ถนนวิทยุ ต่อมาได้ถูกยกฐานะเป็น '''สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย'''
 
กระทั่งปี พ.ศ.2549 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร มีนโยบายขายที่ดินบางส่วนจำนวน 9 ไร่ ติดกับถนนเพลินจิต จึงมอบหมายให้ตัวแทนเปิดการประมูลซึ่งผลปรากฎว่า [[กลุ่มเซ็นทรัล]] ชนะการประมูล ต่อมา [[กลุ่มเซ็นทรัล]] ได้นำพื้นที่จำนวน 9 ไร่ นี้ไปก่อสร้างเป็น ศูนย์การค้าและโรงแรมในชื่อ [[เซ็นทรัล เอ็มบาสซี]] ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วในปัจจุบัน
 
ต่อมาปีพ.ศ. 2560 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร มีนโยบายขายที่ดิน 25 ไร่ ทั้งหมดที่เหลือของสถานทูต โดยมีแนวความคิดจะย้ายไปเช่าอาคารสำนักงานแทน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเปิดประมูลของตัวแทนอยู่
 
== ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญา ==
506

การแก้ไข