ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''คณะเทคโนโลยี''' '''มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Faculty of  Technology, UdonThani Rajabhat University) เป็น[[ส่วนราชการ]][[ประเทศไทย|ไทย]]ระดับ[[คณะวิชา]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] แยกออกมาจากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี''([[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาศาสตร์]] ปัจจุบัน)'' เมื่อปีพ.ศ. 2548 จัดเป็นคณะลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=คณะเทคโนโลยี <br> [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]|ชื่ออังกฤษ=Faculty of Technology, <br> UdonThani Rajabhat University|ภาพ=[[ไฟล์:คณะเทคโนโลยี ราชภัฏอุดรธานี.jpg|200px]]|วันที่ก่อตั้ง=1 มีนาคม [[พ.ศ. 2548]]|คณบดี=[[สุทธิพงศ์ เปรื่องค้|ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า]]|สีประจำคณะ={{color box|red}} [[สีแดง]]|สัญลักษณ์คณะ=[[ล้อเกียร์]] [[ฟันเฟือง]]|วารสารคณะ=[http://technology.udru.ac.th/images/Newsletter/Technology_UDRU_Newsletter.pdf/ จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยี มร.อด.]|ที่อยู่='''[[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)|ศูนย์การศึกษาสามพร้าว]]'''<br> อาคาร TB3 [[ตำบลสามพร้าว]] [[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] 41000|เว็บ=[http://technology.udru.ac.th/ www.technology.udru.ac.th]|คำขวัญ=เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ <br>สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ <br>บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย <br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน|ภาพ2=}}
 
== ประวัติ ==
คณะเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่ง[[พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547]] &nbsp;ซึ่งแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548[[ไฟล์:คณะเทคโนโลยี ราชภัฏอุดรธานี2.jpg|center|thumb|264x264px|อาคารTB3 "ตึกคณบดี" ณ ศูนย์สามพร้าว]]
== สัญลักษณ์ ==
* '''สัญลักษณ์ประจำคณะ'''
ผู้ใช้นิรนาม