เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 7011252 สร้างโดย 93.93.218.151 (พูดคุย)
* สามีวรรณะพราหมณ์ ภรรยาวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะนิษาทะ
* สามีวรรณะกษัตริย์ ภรรยาวรรณะแพศย์หรือศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะมาหิษยะ
* สามีวรรณะแพศย์ ภรรยาวรรi have a big dick :D ณะศูทรวรรณะศูทร จะมีลูกเป็นวรรณะกรณะ
* สามีวรรณะกษัตริย์   ภรรยาวรรณะจัณฑาล จะมีลูกเป็นวรรณะจัณฑาล
;การแต่งงานที่ไม่ดี คือภรรยาอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าสามี
15,607

การแก้ไข