ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

'''วรรณะ''' ในหลักความเชื่อของ[[ศาสนาฮินดู]] ได้แบ่งคนที่อยู่เป็น 4 วรรณะ (varna) มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกu666ไปตามความสำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม เรียงตั้งแต่สูงถึงต่ำคือ
 
{| class="wikitable"
ผู้ใช้นิรนาม