ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย"

 
== ประวัติ ==
[[สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย]] ยกฐานะมาจากสถานกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่ย่านบางรัก ถนนเจริญกรุง ซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้มีการพ่อค้าก่อสร้างโรงสีขึ้นอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงข้ามกับสถานกงสุลอังกฤษ โรงสีได้ปล่อยควันซึ่งสร้างปัญหามลภาวะให้กลับสถานกงสุลอังกฤษเป็นอย่างมาก จึงดำริที่ต้องการจะย้ายสถานที่ตั้งสถานกงสุลใหม่ ซึ่งประจวบขณะนั้น [[พระยาภักดีนรเศรษฐ]] หรือ นายเลิศ มีที่ดินจำนวนมากต้องการพัฒนาพื้นที่ย่านเพลินจิตของตน จึงนำมาเสนอกับสถานกงสุลอังกฤษ เงื่อนไขเป็นการแลกกับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของสถานกงสุลอังกฤษเดิมทั้งหมด เมื่อสถานกงสุลพิจารณาแล้วเห็นชอบจึงรับข้อเสนอและย้ายที่ทำการสถานกงสุลมาอยู่ในที่ดินของนายเลิศย่านเพลินจิต ส่วนที่ตั้งเดิมของสถานกงสุลอังกฤษ นายเลิศได้นำไปเสนอขายให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับซื้อไว้ พ.ศ.2469 อาคารสถานที่เดิมของสถานกงสุลอังกฤษได้ถูกนำไปใช้เป็นที่ตั้งของไปรษณีย์โทรเลขกลาง ต่อมาอาคารมีความทรุดโทรมและคับแคบกับงานไปษณ๊ย์ จึงรื้ออาคารทิ้งทั้งหมดแล้วก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งก็คืออาคารไปรษณีย์กลางบางรักในปัจจุบัน ส่วนสถานกงสุลอังกฤษที่ย้ายไปที่ตั้งใหม่ย่านเพลินจิต ต่อมาได้ถูกยกฐานะเป็น '''สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย'''
 
== ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญา ==
506

การแก้ไข