ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1382)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า องค์ชายอึยอัน ไปยัง เจ้าชายอึยอัน)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|เจ้าชายอึยอัน (ประสูติ พ.ศ. 1891)}}
{{ความหมายอื่น|||เจ้าชายอึยอัน (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล จักรพรรดิ
|พระนามเดิม = '''ลีบังซอก'''
ผู้ใช้นิรนาม