ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถราง"

ย้อนการแก้ไขที่ 6991636 สร้างโดย 27.55.67.198 (พูดคุย)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6991636 สร้างโดย 27.55.67.198 (พูดคุย))
 
== รถรางในประเทศไทย ==
ในอดีต[[ประเทศไทย]]ก็เคยมีการใช้รถรางครั้งแรกเมื่อ [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2431]]<ref name="เพิ่มศักดิ์">เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูล. "ประวัติรถราง". '''เมืองไทยในอดีต'''. พระนคร : วัฒนาพานิช, 2503.</ref> เมื่อเริ่มแรกใช้กำลังม้าลากรถไปตามราง ภายหลังเปลี่ยนมาใช้กำลังไฟฟ้าเมื่อ เดือน[[พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2437]]<ref name="เพิ่มศักดิ์"/> และจนถึงปี [[พ.ศ. 2511]] ได้ยกเลิกการเดินรถทุกเส้นทางอย่างถาวร<ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stcolumnid=1246&stissueid=2471&stcolcatid=2&stauthorid=13 นิตยสารสกุลไทย - สะพานเก่าในอดีต]</ref> ทุกวันนี้ยังมีป้ายรถรางหลงเหลืออยู่แห่งเดียวในจักรวาล...ใกล้สะพานหัน..
 
=== โครงการ ===
42,618

การแก้ไข