ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

→‎ภูมิศาสตร์: แก้ไขให้ชื่อเมืองภาษาไทยขึ้นก่อน, แก้คำผิด
(รวบส่วนอ้างอิงเข้าไว้ด้วยกัน)
(→‎ภูมิศาสตร์: แก้ไขให้ชื่อเมืองภาษาไทยขึ้นก่อน, แก้คำผิด)
ไต้หวันจัดได้ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน หินอ่อนและใยหิน, ในอดีตเคยมีแร่ทองคำ หยก ถ่านหิน แต่ปัจจุบันถูกขุดจนหมดแล้ว
 
* '''เมืองหลวง''': Taipeiไทเป (ไทเปTaipei), เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และการเงิน
* '''เมืองท่า''':
** Kaohsiung (เกาสง (Kaohsiung) เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมต่อเรือ และอุตสาหกรรมประมง
** Keelung (จีหลง (Keelung) เป็นท่าเรือสำคัญทางภาคเหนือ
* '''เมืองเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ''':
** Taichung (ไทจง (Taichung) เป็นศูนย์รวมสินค้าบริการ (สปา, ร้านอาหาร) สินค้าเครื่องจักรกล, และเป็นท่าเรือสำคัญทางภาคกลาง
** ซินจู๋ (Hsin Chu (ซินจู๋) เป็เขตเป็นเขตอุตสาหกรรมไฮเทค
 
== ประชากร ==
562

การแก้ไข