ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธโสธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| short_describtion =
| type_of_object = [[พระพุทธรูป]]
| school_of_art = [[ปางขัดสมาธิเพชร]] [[ศิลปะล้านช้างอยุธยา]]
| width = 5 ฟุต 6 นิ้ว
| tall = 6 ฟุต 7 นิ้ว
}}
 
'''หลวงพ่อโสธร''' หรือ '''หลวงพ่อพระพุทธโสธร''' เป็น[[พระพุทธรูป]]สำคัญของ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ[[วัดโสธรวรารามวรวิหาร]] [[อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา|อำเภอเมือง]] จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วย[[ทองสัมฤทธิ์]]หินทราย สมัยอยุธยาตอนต้น หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอกเศษ [[ปางเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร]]ราบ ปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้น พระขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรเล็กหรี่ เหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์เล็ก สีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยา ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมโดยพอกปูน ลงรักปิดทองให้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 5 นิ้ว พระเนตรเนื้อเลียนแบบพระสมัย[[ล้านช้าง]] หรือที่เรียกว่า ”พระลาว” ได้บูรณะหรือสร้างขึ้นในปลาย[[กรุงศรีอยุธยา]] หรือต้นสมัย[[รัตนโกสินทร์]]
 
== พุทธลักษณะ ==
 
'''หลวงพ่อโสธร''' เป็นพระพุทธรูป[[ปางสมาธิ]] คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชรราบ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถหลวง[[วัดโสธรวราราม]] [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
 
== ประวัติ ==
62

การแก้ไข