ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยชุมชนยโสธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บไซต์ = [http://www.yasocc.ac.th/ วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
}}
'''วิทยาลัยชุมชนยโสธร''' เป็นวิทยาลัยชุมชนในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2547]] ตามนโยบายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งอยู่ ณ ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร ตำบลสำราญ [[อำเภอเมืองยโสธร]] [[จังหวัดยโสธร]]
1,663

การแก้ไข