ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

(หน้าใหม่: '''พฤติกรรมศาสตร์''' Behavioural sciences (หรือ Behavioral science) หมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที...)
 
 
==พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะวิทยาศาสตร์บูรณาการ==
วิทยาศาสตร์การตัดสินใจเชิงประสาทเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมศาสตร์และปริชาน และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยรวมกันก่อเป็นทฤษฎีที่เป็นฐานสำหรับปฏิกริยาปฏิกิริยาของระบบชีวกายภาพและกระบวนการทางปริชานในการตัดสินใจของสิ่งมีชีวิต
 
==ดูเพิ่ม==
380,773

การแก้ไข