ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก}}
''' เจ้าชายฌองแห่งลักเซมเบิร์ก''' พระโอรสใน [[แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก]] และ [[แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก]] ทรงเป็นพระอนุชาใน [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] ทรงเสกสมรสกับ นางสาวไดอานา มารี อัมเลต เออร์นีเกล เดอ กลอเรีย (ภายหลัง เคสน์เตสแห่งนัสเซา) มีโอรส-ธิดารวม 4 องค์
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{flag|Luxembourg}}: Knight of the [[Order of the Gold Lion of the House of Nassau]] (by birth<ref name="Honorary distinctions">{{cite web |url=http://www.gouvernement.lu/publications/luxembourg/Distinctions_honorifiques/Distinctions_GB_DEF_Internet.pdf |title=Honorary distinctions of the Grand Duchy of Luxembourg |accessdate=2007-09-21 |last= |first= |date= |publisher=Service Information et Presse}}</ref>)
As Prince of Luxembourg, at 18 years old :
* {{flag|Luxembourg}}: Knight Grand Cross of the [[Order of Adolphe of Nassau]] (by birth, on 18 years old<ref>[http://www.gouvernement.lu/publications/luxembourg/Distinctions_honorifiques/Distinctions_GB_DEF_Internet.pdf Honorary distinctions of the Grand Duchy of Luxembourg], publication of the government of Luxembourg: Princes and Princesses of the Grand-Ducal House of Luxembourg are Grand Crosses of the Order by birth but the decoration is worm only after they reach their majority (18 years old)</ref>)
* {{Flag|Spain}} : Knight Grand Cross of the [[Order of Isabella the Catholic]] (8 July 1980) <ref>[http://www.boe.es/boe/dias/1981/05/07/pdfs/A09813-09813.pdf Boletín Oficial del Estado]</ref><ref>[http://www.boe.es/boe/dias/1981/05/07/pdfs/A09814-09814.pdf Boletín Oficial del Estado]</ref>
== อ้างอิง ==
{{reflist|colwidth=30em}}