ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ภาพ =
| คำบรรยายภาพ =
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ <br>พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้า