ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเลขไทย"

ย้อนการแก้ไขที่ 7004117 สร้างโดย 113.53.186.116 (พูดคุย)
(100000000)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7004117 สร้างโดย 113.53.186.116 (พูดคุย))
|-
|align="center"| ๑๐
|align="center"| 10
|align="center"| สิบ
|-
|-
|align="center"| ๑,๐๐๐,๐๐๐
|align="center"| 1,000,0000000
!align="center"| (หนึ่ง)ล้าน
|}