ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเลขไทย"

110000000
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(110000000)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== สูงกว่าหนึ่งล้าน ===
ตัวเลขที่สูงกว่าหนึ่งล้าน สามารถใช้คำว่า ล้าน เป็นตัวคูณ เช่น 10,000,000 อ่านว่า สิบล้าน มาจากเอา "สิบ" คูณ "ล้าน"
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม