ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไบรตันและโฮฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|mapsize1 =
|map_caption1 =
|image_dot_map =
|dot_mapsize =
|dot_map_caption =
|dot_x = |dot_y =
|pushpin_map = <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
|population_density_urban_km2 = 5,304 (2nd)
|population_density_urban_sq_mi =
|population_blank1_title =
|population_blank1 =
|population_density_blank1_title =
|population_density_blank1_km2 =
|population_density_blank1_sq_mi =
|postal_code = BN1, BN2, BN3, BN41
|area_code =
|twin1 =
|twin1_country =
|twin2 =
|twin2_country =
|twin3 =
|twin3_country =
|twin4 =
|twin4_country =
|twin5 =
|twin5_country =
|twin6 =
|twin6_country =
|twin7 =
|twin7_country =
|blank_name = [[Ordnance Survey National Grid|Grid ref.]]
|blank_info =
|footnotes =
}}
 
==อ้างอิง==
48,796

การแก้ไข