ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย}}
 
{{เกิดปี|2456}}{{ตายปี|}}
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนวัดราชบพิธ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาไทยแบบแต่งตั้ง]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลเสนีวงศ์]]
[[หมวดหมู่:ณ อยุธยา]]
19,023

การแก้ไข