ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะวากทะเล"

(เพิ่มส่วนอ้างอิง)
 
{{สมุทรศาสตร์กายภาพ}}
[[หมวดหมู่:แหล่งน้ำการประมง]]
[[หมวดหมู่:ธรณีสัณฐานชายฝั่งและมหาสมุทร]]
[[หมวดหมู่:ชะวากทะเล]]
[[หมวดหมู่:ธรณีสัณฐานชายฝั่งและมหาสมุทร]]
[[หมวดหมู่:ภูมิมาตรศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง]]
[[หมวดหมู่:การประมงแหล่งน้ำ]]
[[หมวดหมู่:วิชาที่เกี่ยวกับการวัดรูปร่างและพื้นที่ผืนดิน]]