ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''วิทยาลัยนาฏศิลป''' เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาในสังกัด[[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป]] [[กระทรวงวัฒนธรรม]] และ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยเปิดสอนเพื่อผลิตครูและบุคลากรสายอาชีพในด้าน[[นาฏศิลป์]] และ[[ดนตรี]]
 
== ประวัติ ==
1,663

การแก้ไข