ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิมีเดีย"

Khamth ย้ายหน้า วิกิมีเดีย ไปยัง มูลนิธิวิกิมีเดีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ใช้ชื่อที่เป็นทางการ...
(Khamth ย้ายหน้า วิกิมีเดีย ไปยัง มูลนิธิวิกิมีเดีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ใช้ชื่อที่เป็นทางการ...)
 
(ไม่แตกต่าง)
79

การแก้ไข