ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิวิกิมีเดีย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
Khamth ย้ายหน้า วิกิมีเดีย ไปยัง มูลนิธิวิกิมีเดีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ใช้ชื่อที่เป็นทางการ...
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6671872 โดย Potaptด้วยสจห.)
(Khamth ย้ายหน้า วิกิมีเดีย ไปยัง มูลนิธิวิกิมีเดีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ใช้ชื่อที่เป็นทางการ...)
79

การแก้ไข