ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิสุทธิ"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<br>'''วิสุทธิ''' หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความหมดจด<br>
'''วิสุทธิ ๗''' ในทาง[[พระพุทธศาสนา]] หมายถึง การชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญ[[ไตรสิกขา]] ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปโดยลำดับ มี ๗ ขั้น คือ
*'''ศีลวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่ง[[ศีล]]
* [http://84000.org/tipitaka/dic/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".]
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พุทธธรรม".
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
 
==ดูเพิ่ม==
*[[ญาณ]]
*[[ญาณทัสสนะ]]
*[[วิปัสสนากรรมฐาน]]
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
880

การแก้ไข