ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาชาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
*
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี'''
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
* การบัญชี
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''-
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ'''
* เทคโนโลยีสำนักงาน
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาชาวิชาเทคโนโลยีแปรูปสัตว์น้ำ
*
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี'''
* โยธา
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาชาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
*
* สาชาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยเทคนิคยะลา'''
* อิเล็กทรอนิกส์
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาชาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
*
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยเทคนิคสตูล'''
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาการตลาด
* สาชาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี'''
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
* สาขาวิชาการบัญชี
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา'''
* ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
* อาหารและโภชนาการ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''-
*
|-
| valign="top" |'''วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา'''
* อุตสาหกรรมอาหาร
| valign="top" |'''หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)'''
* สาขาวิชาการบัญชี
*
* สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
|}
 
1,663

การแก้ไข