ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมพล ศิลปอาชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| order = [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]
| term_start = 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
| term_end = 21 มกราคม พ.ศ. 2556<br> ({{อายุปีและวัน|2554|8|9|2556|1|21}})
| primeminister = [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| predecessor = [[สุเทพ เทือกสุบรรณ]]<br>พลตรี [[สนั่น ขจรประศาสน์]]<br>[[ไตรรงค์ สุวรรณคีรี]]
| primeminister2 = [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]
| term_start2 = 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
| term_end2 = 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554<br> ({{อายุปีและวัน|2551|12|20|2554|9|9}})
| predecessor2 = [[วีระศักดิ์ โควสุรัตน์]]
| successor2 =
| order3 =
| term_start3 = 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
| term_end3 = 21 มกราคม พ.ศ. 2556<br> ({{อายุปีและวัน|2554|8|9|2556|1|21}})
| primeminister3 = [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| predecessor3 =
| order4 = [[พรรคชาติไทยพัฒนา|หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา]]
| term_start4 = 24 มกราคม พ.ศ. 2552
| term_end4 = 21 มกราคม พ.ศ. 2556<br> ({{อายุปีและวัน|2552|1|24|2556|1|21}})
| primeminister4 =
| predecessor4 = [[กฤต รัตนคามินี]]
| order5 = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]
| term_start5 = 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
| term_end5 = 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541<br> ({{อายุปีและวัน|2550|11|14|2541|10|1}})
| primeminister5 = [[ชวน หลีกภัย]]
| predecessor5 = [[ชิงชัย มงคลธรรม]]
| order6 = [[รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย|รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1]]
| term_start6 = 4 สิงหาคม 2529
| term_end6 = 29 เมษายน 2531<br> ({{อายุปีและวัน|2529|8|4|2531|4|29}})
| predecessor6 =นาย[[สมรรค ศิริจันทร์]]
| successor6 =นาย[[ธนา เมตตาริกานนท์]]
| term_start7 = 3 เมษายน 2535
| term_end7 = 30 มิถุนายน 2535<br> ({{อายุปีและวัน|2535|4|3|2535|6|30}})
| predecessor7= นาย[[ธนา เมตตาริกานนท์]]
| successor7 =นาย[[วันมูหะมัดนอร์ มะทา]]
ผู้ใช้นิรนาม