ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดม โปษะกฤษณะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2517 - [[ไฟล์:Dushdi Mala - Civilian (Thailand).png|80px]] [[เหรียญดุษฎีมาลา]] เข็มศิลปวิทยา
* พ.ศ. 2516 - [[ไฟล์:GER Bundesverdienstkreuz 5 GrVK Stern.svg|80px]] [[เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]]
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.) ฝ่ายหน้า
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม