ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
facebook = https://www.facebook.com/kbu.ac.th/ @kbu.ac.th
}}
[[File:Kasem Bundit Univ Bangkok.JPG|thumb|มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตสวนหลวง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549]]
 
'''มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ''' ({{lang-en|Kasem Bundit University}}) เป็น[[มหาวิทยาลัยเอกชน]]ก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2530]]<ref>[http://www.mua.go.th/pr_web/know_ohec/university_1.xls รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา]จากเว็บไซต์ สกอ.</ref> ในชื่อ '''วิทยาลัยเกษมบัณฑิต'''
ผู้ใช้นิรนาม