ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระแสง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สถานศึกษา ==
===โรงเรียนมัธยมศึกษา===
* [[โรงเรียนพระแสงวิทยา]] ตั้งอยู่ที่ตำบลอิปัน
* [[โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ]] ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสวรรค์
 
== การคมนาคม ==
13

การแก้ไข