ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย | ชื่อ = วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้า...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| เว็บ = [https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ บางเขน]<br />
[http://www.khonkaen.spu.ac.th/courses/master วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ขอนแก่น]<br />
[http://www.east.spu.ac.th/graduate2558/ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี]<br />
[https://www.spu.ac.th/payathai/ วิทยาคารพญาไท]
}}
 
'''วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม''' ({{lang-en|Graduate College of Management, Sripatum University}}) เป็น [[วิทยาลัย]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]] เปิดสอนทั้งหมด 43 แห่งคือ
'''1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน''' '''2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น''' และ'''3.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี''' '''4.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท'''
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
*ปริญญาเอก
**หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
===มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท===
*ปริญญาโท
**หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
**หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
**หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
**หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.khonkaen.spu.ac.th/ เว๊บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น]
* [http://www.east.spu.ac.th/liberal/ เว๊บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี]
* [https://www.spu.ac.th/payathai/ เว๊บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม