ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองชลบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* มหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
# [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] เดิมชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
# [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา]] เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท
# [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ]] เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท
 
== สถานที่สำคัญ ==
13

การแก้ไข