ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่าวไทย"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ดูเพิ่มที่2|กฎหมายอาญาไทย#การใช้กฎหมายอาญา}}
 
[[อาณาเขต]]ของ[[อ่าวไทย]]นั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักเรื่องดินแดนตาม[[ประมวลกฎหมายอาญาไทย|ประมวลกฎหมายอาญา]] ซึ่ง [[หยุด แสงอุทัย]] [[ศาสตราจารย์]]ประจำ[[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ว่า<ref name = Yut-18>หยุด แสงอุทัย, 2551 : 18.</ref>
 
<blockquote>"ประมวลกฎหมายอาญาได้วางหลักเกณฑ์ไว้โดยใช้หลักดินแดน...'หลักดินแดน' หมายความว่า กฎหมายของรัฐใด ย่อมใช้บังคับแก่การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นภายในเขตของรัฐนั้น ทั้งนี้...เพราะรัฐทุกรัฐมีอธิปไตยเหนืออาณาเขตของตน"</blockquote>
ผู้ใช้นิรนาม