ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ้ายซินเจว๋หลัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Royal house|
| surname = ตระกูลพระราชสกุลอ้ายซินเจว๋หลัว
| estate = ประเทศจีน
| coat of arms =
| country = {{flag|ราชวงศ์ชิง}} <br> {{flag|ประเทศแมนจูกัว}}
| parent house =
| titles = [[จักรพรรดิจีน|สมเด็จพระจักรพรรดิจีน]]
| founder = [[นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ]]
| final ruler = [[จักรพรรดิผู่อี๋|สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋]]
| current head = [[เหิง เจิ้น|องค์ชายเหิง เจิ้น]]
| founding year = [[ค.ศ. 1644]]
| dissolution = [[ค.ศ. 1912]]
| nationality = [[แมนจู]]
| cadet branches =
}}
 
'''อ้ายซินเจว๋หลัว''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม]]: 愛新覺羅; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 爱新觉罗; [[พินอิน]]: àixīn juéluó [[ภาษาแมนจู|แมนจู]]: [[ไฟล์:AisinGioro.png|18px]]) เป็นพระราชตระกูลใน[[ราชวงศ์ชิง]]ของ[[แมนจู]] ในภาษาแมนจู "อ้ายซิน" มีความหมายว่า "[[ทอง]]" และ "เจว๋หลัว" ว่า [[นามสกุล]] สืบเชื้อสายมาจากหัวหน้าพระมหากษัตริย์แห่งเผ่าหนีเจินนามว่าเจิน พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าอากูต่า แห่งพระราชตระกูลหวางเอี๋ยน ซึ่งทรงเป็นผู้รวมรวมพลรวมกำลังพลเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดิต้าหมิงที่อ่อนแอมากในขนาดนั้น จนได้รับชัยชนะและทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิแห่งแห่ง[[ราชวงศ์จิน]] สมเด็จพระเจ้าอากูต่า ทรงพระนามว่า'''สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่'''และทรงครอบครองแผ่นดิน[[จีน]]ในส่วนอาณาจักรจินเมื่อต้าจินเมื่อ ค.ศ.1115 (พ.ศ. 1658)และสิ้นสุดราชวงศ์จินในปีค.ศ. 1234 (พ.ศ. 1777) ต่อมาลูกหลานพระราชสันตติวงศ์แห่งพระราชตระกูลหวางเอี๋ยนที่ทรงสืบเชื้อสายมาจาก สมเด็จพระเจ้าอากูต่า หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่ ทรงได้เตรียมการโค่นล้มราชวงศ์หมิงในช่วงปลายราชวงศ์หมิง เพราะเห็นความอ่อนแอของสมเด็จพระจักรพรรดิราชวงศ์หมิงรุ่นหลังๆ จนเมื่อเข้าบุกยึดกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นราชธานีของราชวงศ์หมิงได้ใน พ.ศ. 2187 และได้ทรงสถาปนาจักรววดิต้าจิน(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)ซึ่งมีองค์ปฐมบรมหมาจักรพรรดิคือองค์สมเด็จพระจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือ นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ จักรพรรดิ์ไท่จู่ สมเด็จพระจักรพรรดิไท่จู่แห่งราชวงศ์ชิง สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งต้าชิงทรงครองแผ่นดินจีนทั้งหมดจนถึงปี [[พ.ศ. 2454]] เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดยซุน ยัตเซ็น ราชวงศ์ชิงถูกยึดอำนาจในปีนั้น และใน พ.ศ. 2455 สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ สมเด็จพระจักรพรรดิองค์พระองค์สุดท้ายทรงถูกบีบบังคับให้ทรงลงพระปรมาภิไถยสละราชสมบัติ ถือเป็นจุดอวสานสิ้นสุดของราชวงศ์ชิง และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจักรวรรดิจีนที่ยิ่งใหญ่
 
โดยหลังจากจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือนู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ จักรพรรดิไท่จู่ปฐมจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์ชิง]]ได้สถาปนาตนเองขึ้นครองราชย์ก็ได้ตั้งสกุลของตนเองขึ้นมาใหม่ นามว่า "'''อ้ายซินเจว๋หลัว'''" และตั้งชื่อแผ่นดินที่ตนครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)
 
โดยหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือ นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิไท่จู่องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์ชิง]]ได้ทรงสถาปนาตนเองพระองค์เองขึ้นครองราชย์สมบัติก็ทรงได้ตั้งสกุลพระบรมราชสกุลของตนเองพระองค์เองขึ้นมาใหม่ พระนามว่า "'''อ้ายซินเจว๋หลัว'''" และตั้งชื่อแผ่นดินที่ตนพระองค์ครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง) ]]
 
==การอพยพของเชื้อพระวงศ์อ้ายซินเจว๋หลัว==
ผู้ใช้นิรนาม