ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = วังหิน
| english = Wang Hin
| คำขวัญ = อำเภอวังหินถิ่นคนขยัน ปลอดการพนันยาเสพติด<br />ดำรงชีวิตแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน<br />ยึดมั่นคุณธรรมความดี
| province = ศรีสะเกษ
| area = 237.619
| postal_code = 33270
| geocode = 3316
| image_map = Amphoe 3316.svg
| officer =
| capital = ที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
| fax = 0 4560 6121
}}
'''อำเภอวังหิน ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดศรีสะเกษ]] ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอำเภอที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษผ่าน
 
== ประวัติ ==
140,985

การแก้ไข