ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยสยาม"

เพิ่มขึ้น 56 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
== ประวัติ ==
''ดูรายละเอียดทฤษฎีที่ [[กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได]]''
ในอดีต เชื่อกันว่า ชนชาติไท เป็นชาติพันธุ์บริสุทธิ์และเป็นต้นกำเนิดของทุกชาติพันธุ์ใน[[กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได]] ทฤษฎีดังกล่าวถูกยกขึ้นมาในสมัยชาตินิยม ของ [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป.แปลก พิบูลสงคราม]] ซึ่งมีการเสนอว่า ชาวไทย (รวมใน ไท-กะได ทั้งหมด) อพยพมาจากเทือกเขาอัลไต มาตอนกลางของประเทศจีน สร้าง[[อาณาจักรน่านเจ้า]]ในบริเวณจีนตอนใต้ แล้วจึงอพยพลงมาทางตอนใต้สร้างเป็น[[อาณาจักรล้านนา]] และ[[อาณาจักรสุโขทัย]] และ [[อาณาจักรอยุธยา]] ตามลำดับ ส่วนอีกทฤษฎีเชื่อว่าอพยพมาจากทางใต้ จากชวา สุมาตรา และคาบสมุทรมลายู แต่นักมานุษยวิทยาในปัจจุบันเชื่อกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได อยู่ที่บริเวณจีนตอนใต้ เรื่อยมาจนถึง[[รัฐฉาน]] (ประเทศพม่า) ประเทศไทยตอนบน และแอ่งที่ราบลุ่มภาคอีสาน เรื่อยไปยัง[[ประเทศลาว]] หลังจากนั้นจึงมีการอพยพเพิ่ม เช่นกลุ่มชาวอาหม ที่อพยพข้าม[[ช่องปาดไก่]] ไปยัง[[อัสสัม]] และ ชาว[[ไทแดง]]ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานบริเวณ[[อาณาจักรสิบสองจุไท]]
 
ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยยังเป็นสยามอยู่ได้มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกันอยู่เป็นเวลานานแล้ว อาทิ ชาวเปอร์เซียในแถบอยุธยา ชาวมักกะซาร์ ใน[[เขตมักกะสัน]] ชาวจีน ฝรั่ง ลาว มอญ ฯลฯ จึงทำให้ปัจจุบันแทบจะไม่มีไทยแท้หลงเหลืออยู่ เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันจากผู้คนต่างเชื้อชาติคนส่วนใหญ่จึงเป็นไทยสยามมากกว่าที่จะเป็นไทยแท้
ผู้ใช้นิรนาม